دریچه جت نازل

دریچه جت نازل

دریچه جت نازل جهت انتقال هوا و هوارسانی در عمق و وسعت های زیاد که جهش هوا در ابتدا خطی با فشار زیاد و در انتها هوا به صورت چتری و فشار یکسان و یکنواخت باعث تغییر و جابه جایی هوا خواهد شد.

مکان مورد استفاده

 • مناسب برای سالن های ورزشی، اماکن صنعتی 
 • مناسب برای سوله های با ارتفاع بیش از ۴ متر

مشخصات فنی

 • عدمِ افت فشار و حجم هوا در دریچه جت نازل

 •  گردش نازلی به صورت بالا و پائین با حداکثر اندازه ۳۰ درجه

 • تنظیم دریچه روی صفحه تا زاویه ۳۶۰ درجه

 •  امکان قرارگیری دریچه روی یک جعبه هوا

توضیحات دیگر

با توجه به شکلِ زیبا و دکوراتیو دریچه جت نازل، در محیط هایی که کانال هوا به صورتِ اکسپوز اجرا شده است استفاده از دریچه جت نازل متداول می باشد.سطحِ آلومینیومی دریچه جت نازل بعد از مونتاژ،با رنگ کوره ای مرغوب با تنوعِ رنگیِ گوناگون پوشش داده می شود.
برای کنترل و یا انسدادِ میزانِ هوای عبوری از دریچه جت نازل ،از دمپرِ پروانه ایِ گرد استفاده می شود.

مزایای استفاده از دریچه جت نازل

 • امکانِ پخش هوا در حجم بالا 

 • امکانِ شوتِ هوا بصورت عمودی تا ۲۰ متر

 • پرتابِ هوا بصورت یکپارچه

 • کم صدا بودنِ هوارسانی با استفاده از این دریچه

 •  قابلیتِ پوشش محیطی تا شعاع ۶۰ درجه 

 

جنس

جنس این نوع دریچه از آلومینیوم می باشد.

انواع فریم دریچه جت نازل

الف- دریچه جت نازل با فِریمِ پلّه دار

این فِریم به لحاط ساختار در گرداگِرد خود یک پلّه ی یا یک برجستگی دارد که باعث زیباتر دیده شدنِ این نوع دریچه می گردد. 

خصوصیت اصلی فریمِ پله دار جت نازل این است که ارتفاع لوله ی فرورونده این دریچه در دهانه ی انشعاب بلند نمی باشد (اصطلاحاً به آن فریم پشت کوتاه نیز گفته می شود.) البته بلندی یا کوتاهی قسمت فرورونده ی فریم  هیچ تاثیری در کیفیت و بازدهیِ دریچه ندارد. 

ب- دریچه جت نازل با فریمِ مسطح

ساختار این نوع فریم بصورت مسطح می باشد. با توجه به صافیِ سطحِ نمای بیرونی فِریم این نوع دریچه عرض آن نسبت به فریم پله دار کمتر می باشد. 

ویژگیِ بارز این فِریم، بلندی ارتفاع قسمتِ فرورونده در دهانه انشعاب هواست ( اصطلاحاً به این نوع فریم، فریمِ پشت بلند گفته می شود)

برای سفارش با شماره های زیر تماس حاصل نمایید.

۰۲۱۶۶۰۶۸۹۰۲

۰۲۱۶۶۰۵۱۵۸۶

 

 

دریچه جت نازل