دمپر پروانه ای

دمپر پروانه ای

برای کنترل هوای عبوری از انواع دریچه گرد هوا از دمپر پروانه ای استفاده می گردد. ساختار این دمپر از یک استوانه در حدود قطر دریچه گرد با پره های نیم دایره ای که بر روی این استوانه قرار می گیرد تشکیل شده است. 

جنس دمپر پروانه ای

جنس این دمپر از ورق گالوانیزه می باشد اما درصورت لزوم از ورق روغنی با رنگ پودری کوره ای الکترواستاتیک و نیز از ورق استیل برای مصارفی چون اتاق های تمیز و . . . می توان استفاده نمود. ضخامت این ورق نیز به قطر دمپر بستگی دارد که با افزایش قطر دمپر ضخامت ورق این دمپر نیز افزایش می یابد.

محل نصب

محل نصب این دمپر پشت دریچه های گرد می باشد.

علت نام گذاری 

 شکل باله های این دمپر در هنگام باز بودن و همنواختیِ این شکل با بال های پروانه موجب نامگذاری این محصول بعنوان دمپر پروانه ای شده است . 

ویژگیهای مهم دمپر پروانه ای

  •  هنگام بسته شدنِ باله های این دمپر، بصورت کامل مسیر عبور هوا مسدود شده و هیچگونه نشتی هوا از پشت دمپر دریچه گرد به داخل محیط اتفاق نمی افتد. 

  • استحکام و ساختار قوی دمپر پرونه ای باعث می شود هنگام کاربرد آن هیچ لرزش یا صدای زوزه ی بادی ایجاد نگردد و هوا به راحتی و ملایمت در هر میزانی که به دلخواه با این دمپر تنظیم کرده ایم در محیط جاری شود. 

  • دوباله بودن دمپر گرد باعث توازن در میزان ریزش هوا در محیط به واسطه استفاده از این دمپر می گردد. 

  • وزن مناسب این دمپر از جمله صفاتِ دیگرِ این دمپر هوا می باشد، بطوریکه به راحتی می توان این دمپر را حمل و نصب نمود. 

  • همزمانیِ نصبِ دریچه گرد و دمپر گرد پروانه ای باعث شده نیازی به صرفِ زمان مجدد برای تکمیل مراحل نصب دریچه و دمپر نباشد. 

 

برای سفارش انواع دمپر با شماره های زیر تماس حاصل نمایید.

۰۲۱۶۶۰۶۸۹۰۲

۰۲۱۶۶۰۵۱۵۸۶

 

دمپر پروانه ای