تبرید

تبرید

چرخه تبرید

مقدمه تبرید

کلمه تبرید از واژه عربی برودت به معنای سرما گرفته شده است .کلمه سرما به خودی خود معنی ندارد ، عدم گرما را سرما می نامیم . اصولا انتقال گرما از محیط گرم تر به محیط سردتر به صورت طبیعی وخود به خود صورت می پذیرد.اما انتقال گرما از محیط سرد به محیط گرم (عمل سرمایش) باید از طریق مکانیکی انجام پذیرد.

تبرید یا سرمایش مراحلی است که طی آن،دمای فضایی مشخص یا یک جسم، به پایین تر ازدمای محیط اطراف می رسد.یا به عبارت ساده تر:

جذب حرارت از فضای مشخص و انتقال آن حرارت به محیط خارج را تبرید می گویند.

پیشینه تبرید

از هزاران سال پیش تولید و نگه داری یخ با شیوه های ابتدایی توسط هندی ها،ایرانی ها وچینی ها صورت می پذیرد.نخستین امتیاز تبرید،درسال  ۱۹۷۰توسط توماس هریس و جان لانگ به ثبت رسید و ابتدایی ترین ماشین مبرد برای تولید یخ یک کمپرسوردستی بود که با اترکار می کرد ودر سال ۱۸۳۴به وسیله جاکوپ پرکینز در انگلستان ساخته شد.دردهه ۱۸۶۰دوران جنگهای داخلی آمریکا، به دلیل کمبود یخ درشمال فردیناندکار،ماشین مبردی که با آمونیاک وآب کار می کرد،ساخت.

اولین یخچال خودکار به وسیله شرکت کلویناتور درسال۱۹۸۱به بازار عرضه شد.

یخچال های خودکار و مداربسته در سال۱۹۲۶به وسیله شرکت جنرال الکتریک به بازار عرضه شد وشرکت دوپوانت دردهه۱۹۴۰مبردهای جدید،را به نام فریون به بازارعرضه کرد.

دردهه اخیر استفاده از مبردهای فریونیCFCبه دلیل اثر مخرب بر لایه اوزون،غیرمجاز اعلام شد ومبردهای غیرمخرب لایه اوزون جایگزین آن شد.

صنعت تبرید

صنعت تبرید امروزه یکی از بزرگ ترین صنایع است واستفاده های زیادی در زمینه های مختلف از جمله تجاری، خانگی،صنعتی؛حمل ونقل،صنایع شیمیایی،علوم پزشکی و داروسازی دارد. موردبحث ما درتبرید تهویه مطبوع برای رفاه وآسایش و تهویه صنعتی برای مراکزصنعتی و تجاری وکارخانه ها می باشد.

روش های مختلف تبرید

تبرید روش هاید متفاوتی دارد از جمله:

۱٫سیستم تبریدتراکم تبخیری

۲٫سیستم تبریدجذبی

  1. .سیستم تبرید ترموالکتریکی

۴٫تبریدمغناطیسی

  1. .سیستم تبریدافشانه ای بخار

که متداول ترین آن ها همان روش اول است.

تعریف ومقدمه مبردها

مبرد،سیالی است که درسیستم تبرید برای دفع حرارت و تولید سرما مورد استفاده قرارمی گیرد.سیال مبرد به وسیله جذب گرمای فضای مورد نظر در اواپراتور(تبخیردردما وفشارپایین)دمای فضای مورد نظر را پایین آورده ودر کندانسور(تقطیردر دما و فشاربالاتر)گرما را دفع  می کند. مبرد ها به صورت تکی  وترکیبی می باشند.لازم به توضیح است هر مبرد بسته به نام تجاری  و برای تشخیص بهتر، درکپسول های رنگی ۱۲تا  ۱۶کیلویی قرار دارد.

مبرد۲۲ R

مبردی است که در آن از کربن، هیدروژن، کلر و فلوئور استفاده شده و غیرقابل اشتعال و انفجار می باشد. درجه سمی بودن بسیار پایینی دارد و دارای دمای جوش۴۰٫۸ –درجه سانتی گراد می باشد. همچنین این مبرد ثبات شیمیایی خوبی داردو از اثر خورندگی بسیارکمی بر روی فلزات برخوردار است.این مبرد به صورت کپسول های سبز رنگ در بازار در دسترس هست.

مبردR410_A

مبردی است که ترکیبی که در سیستم های اینوررتر کاربرد دارد، این مبرد ازگازهای R32وR125 به نسبت مساوی (هرکدام ۵۰ درصد) تشکیل شده است .همچنین فشار اشباع آن ۱٫۶برابر مبردR22 می باشد. کپسول حاوی این مبرد به رنگ صورتی می باشد. در ادامه جدول مقایسه  مبردR410_AوR22 آورده شده است:

نام R410_A R22
موادتشکیل دهنده R32/R125 R22
درصدترکیبموادتشکیل دهنده ۵۰/۵۰ ۱۰۰
کلر فاقدکلر حاوی کلر
کلاس ایمنی A1 A1
نقطه جوش -۵۱٫۴ -۴۰٫۸
ODP ۰ ۰٫۰۵۵
GWP ۱۷۳۰ ۱۷۰۰
روش شارژمبرد مایع گاز
فشاربرگشت(PSI) ۸۰-۱۱۰ ۵۵-۷۵

 

واحدتبرید

معروف ترین واحد تبرید، تن تبرید است که عبارت است از مقداربرودتی که یک تن آب صفر درجه سانتی گراد را در طی شبانه روز به یک تن یخ صفر درجه سانتی گرادتبدیل کند. قابل ذکر است که تن تبرید فقط نشان دهنده میزان انتقال حرارت است و معادل۳٫۵کیلووات است.

دمایادرجه حرارت

دما یا درجه حرارت را می توان میزان تراکم مولکولی یا میزان گرمای یک جسم توصیف کرد.

اندازه گیری درجه حرارت

درجه حرارت را به وسیله ابزاری که دماسنج نامیده می شوداندازه گیری می کنند.

 درجه بندی دماسنج ها(واحدهای اندازه گیری درجه حرارت)

درجه بندی ها یا واحدهای اندازه گیری دما عبارتند از:

سانتی گرادو فارنهایت،که در صنعت تبرید بیشتر از فارنهایت استفاده می شود که صفر درجه سانتی گراد معادل۳۲ درجه فار نهایت است و۱۰۰ درجه سانتی گراد معادل۲۱۲درجه فارنهایت است.

اصول اولیه تبرید

تبرید

به هرتحولی که درآن حرارت از یک محیط گرفته می شود تبرید می گویند.

چرخه تبرید

عبارت است از مجموعه عملیاتی که منجر به سرمایش یک محیط یا ماده میگردد.اصل کار این چرخه بر مبنای تبخیرماده مبرد بنا شده است.

ماده مبرد

درچرخه تبرید به ماده ای که جاذب حرارت است ماده مبرد گویند.

مبرد سیالی است که درفشار اتمسفر ودر دمای متعارف محیطی به صورت گاز باشد، از خصوصیات مهم یک مبرد خوب می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱٫نقطه انجمادپایین داشته باشد.

۲٫ضریب هدایت حرارتی بالا داشته باشد.

۳٫هادی جریان الکتریسیته نباشد.

۴٫آتش زا نباشد.

۵٫سمی نباشد.

  1. با روغن مخلوط شود اما ترکیب شیمیایی تولید نکند.

مقایسه آمونیاک وهالوکربن ها

۱٫گرمای ویژه آمونیاک تقریباچهار برابر هالوکربن ها است.

۲٫گرمای نهان تبخیرآمونیاک تقریبا شش برابر هالوکربن ها است.

۳٫ضریب هدایت حرارتی مایع آمونیاک نیز تقریبا پنج برابر هالوکربن ها است.

  1. هالوکربن ها برای پایداری جو مضر می باشند اما آمونیاک هیچ مشکلی برای جو ایجاد نمی نماید.

۵٫آمونیاک سمی است.

۶٫آمونیاک خورنده فلزاتی همچون مس و آلومینیوم است.

در انتها لازم به ذکر است که بنا به نوع کاربرد وشرایط موجود از انواع مبردها استفاده می شود.

به طورمثال:

۱٫از مبرد R11برای سیستم هایی با کمپرسورسانتریفیوژ استفاده می شود.

۲٫از مبرد R12برای سیستم هایی مثل یخچال، فریزر، آب سردکن و سردخانه های کوچک استفاده می شود.

۳٫از مبردR22 وR410-A برای دستگاه هایی همچون کولرگازی و چیلرها استفاده می شود.

۴٫از مبرد R502برای سردخانه ها استفاده می شود.

۵٫از مبرد R717(آمونیاک) برای سردخانه های بزرگ و محیط هایی که دمای مورد نظر زیر صفر باشد استفاده می شود.

انواع کمپرسورها

به طورکلی ، کمپرسورهای مورد استفاده دراسپیلت ها سه نوع هستند:

۱٫رفت و برگشتی

۲٫دوار

۳٫فنری

فنری .دوار رفت وبرگشتی نوع کمپرسور
راندمان بالا،صدای کم،لرزش کم،تراکم ساختاری ساختارمتراکم و فشرده دارد. در زمینه های مختلفی کاربر دارد. مزایا
درتولیداین نوع کمپرسورنیاز به ماشین آلات دقیق است. تولید برای ظرفیت بالا مشکل است(حدود۳تن) تعداد قطعات آن زیاد است. معایب

 

۱٫کمپرسورهای رفت وبرگشتی یاسیلندرپیستونی بسته

این کمپرسورها معمولا تک سیلندر هستند ولی می توانند بیش ازیک سیلندر هم داشته باشند. در این نوع کمپرسورها به درون فضای کمپرسور دسترسی نداریم و دو کفه بالاو پایین به هم جوش خورده اند.کاربرد این کمپرسورها معمولا برای  مصارف خانگی و برای ظرفیت های پایین یعنی معمولا بین ۵ تا ۱۰ تن تبرید استفاده می باشد.

۲٫کمپرسورهای دوار

در این نوع از کمپرسورها مبرد توسط چرخش غلتک (رول) در داخل سیلندر متراکم می شود. غلتک مورد نظر به صورت خارج از مرکز به دورشفت می چرخدو پیوسته با سطح داخل سیلندر در تماس می باشد.

۳٫کمپرسورهای فنری

در این نوع از کمپرسورها مبرد توسط حرکت در فضای بین دیسک های فنری شکل فشرده می شودوانرژی جنبشی قابل توجهی  پیدا می کند. این نوع کمپرسورها از خانواده کمپرسورهای روتاری هستند. در کمپرسورهای فنری سه فاز ترتیب و توالی بستن فازها خیلی مهم است. این کمپرسورها دارای راندمان بالاو همچنین صدای تولیدی بسیار پایینی می باشند.

نحوه کارکمپرسوراسکرول

مراحل فشرده کردن گاز

۱٫عمل فشرده سازی درکمپرسورهای اسکرول توسط فشارمتقابل اسکرول های  ثابت و دوار برهم دیگر ایجاد می شود. هم زمان با چرخش اسکرول دوارگاز از لایه بیرونی وارد می شود.

۲٫پس از ورود گاز، مسیر ورود بسته می شود.

۳٫همچنان که اسکرول دوار به چرخش خود ادامه می دهد، گاز به فضای کوچک تری رانده می شود.

۴٫وقتی گاز به مرکزاسکرول می رسد، فشارخروجی به مقدار مورد نظر رسیده است.

۵٫در حقیقت در هنگام کار، تمام مراحل فوق به طور هم زمان انجام می شوند. بنابراین مکش و دهش کمپرسور به هم پیوسته خواهد بود.

اصول کارکرد سیستم های تهویه مطبوع جدید در حالت گرمایش بر اساس پمپ های حرارتی یا شیرمعکوس کننده می باشد.

پمپ های گرماو سیستم های تهویه مطبوع دارای اجزای مکانیکی یکسان هستند.داشتن دو سیستم جداگانه برای تامین گرمایش و سرمایش ساختمان ها اقتصادی نیست. با افزودن یک شیرمعکوس کننده به چرخه سیستم هایی که تنها سرمایش را تامین می کنند می توان درحالت گرمایش هم از آن ها استفاده کرد.

حالت سرمایش 

در حالت سرمایش مبرد توسط کمپرسور فشرده می شودو با این عمل به علت تراکم مولکولی، تبدیل به گازی داغ و پر فشار می گردد. گازداغ و پرفشار پس از عبور از شیرچهارطرفه که وظیفه تغییرحالت سرمایش به گرمایش را دارد، وارد کندانسور می شودو در آنجا به علت انتقال گرما با محیط چگالیده شده و تبدیل به مایع می شود. مایع چگالیده شده پس از عبور از لوله مویین و شیرانبساط، افت فشار پیدا کرده و در اواپراتور پس ازجذب گرمای محیط تبدیل  به گازی کم فشار می گردد. گازکم فشار وارد آکومولاتور شده و سپس وارد کمپرسور می شود.

حالت گرمایش

گازداغ وپ رفشارخروجی ازکمپرسور پس از ورود به شیرچهارطرفه وارد اواپراتور می شودو پس از انتقال گرما به محیط تبدیل به گازی با فشار و دمای پایین تر می شود. گازکم فشار پس از عبور از لوله مویین(شیرانبساط) وارد کندانسور شده، چگالیده می شود. پس از عبور از آکومولاتور و جداشدن مایع و گاز، گازکم فشار وارد کمپرسور می شود.

اجزای اصلی چرخه تبرید در سیستم های تهویه مطبوع

۱٫کمپرسور

مکش مبرد توسط قسمت ورودی کمپرسورصورت گرفته و در خروجی کمپرسور،گازی با فشاربالاو متراکم خواهیم داشت که به سوی کندانسور هدایت می گرددو پس از عبور از لوله مویین در اواپراتور مجددا تبدیل به گازکم فشار می شود. اقتصادی ترین شرایط یک کمپرسور از جنبه کارکرد، زمانی است که گازمبرد وارد شده به کمپرسور در شرایط ایده آل اشباع خشک قرار می گیرد. اگر گاز ورودی بیش از اندازه گرم شده باشد، ممکن است باعث کاهش قابلیت مکانیکی کمپرسور و بزرگ شدن مجدد محفظه سیلندرکمپرسورگردد، درنتیجه مبرد بدون استفاده از اثر تبرید آن مورد استفاده قرار می گیرد.

۲٫کندانسور

گازدارای فشار و درجه حرارت بالا از کمپرسور به کندانسور رانده شده و ازطریق تبادل گرما با محیط وکاهش دما تبدیل به مایع می شود. کندانسور(تقطیرکننده) از طریق عبورجریان هوا توسط فن خنک می شود. گرمای ساطع شده از کندانسور برابر با مجموع گرمای جذب شده در اواپراتور (تبخیرکننده) وگرمای ناشی از کارکرد کمپرسور است.

۳٫شیرانبساط

شیرانبساط وسیله ای است که مقدار مناسبی از مبرد را به اواپراتور وارد می سازد و فشار آن را طوری کاهش می دهد که مایع بتواند در دمای پایین و مورد نظر تبخیر شود.

شیر انبساط های موجود در سیستم های تهویه مطبوع عبارتند از:

-لوله مویین

-شیر انبساط الکترونیکی

Short Tube-

لوله مویین

منظم نمودن جریان مبرد به درون اواپراتور، پایین آوردن فشار مبرد وتبدیل آن به یک مایع کم فشار وکم دما وظیفه لوله مویین می باشد. لوله مویین عموما یک لوله باریک و بلند مسی است که به دلیل تغییر حجمی نسبت به لوله اصلی باعث کاهش فشار و دما می شود.

شیرانبساط الکترونیکی

مخفف انگلیسی(Electronic Expansion valve)به معنی شیرانبساط الکترونیکی می باشد.در بین شیرهای انبساط،LEV پویاترین آن ها است که می تواند برای کاهش فشار چگالش به فشارتبخیر وهمچنین برای کنترل میزان دبی جرمی در  چرخه مورد استفاده  قرار گیرد.

۴٫اواپراتور

اواپراتور به معنی تبخیرکننده می باشد در این قسمت از سیستم ماده مبرد تبخیر می شودو با تبخیرشدن گرمای فضای اطراف خود را جذب می نماید.

هر چه سطح تماس لوله های اواپراتور با هوای اطراف بیشتر باشد انتقال حرارت بهتر صورت گرفته و بازده عملکرد سیستم بالاترخواهد رفت. از طرف دیگر هر چه میزان تراکم فین های اواپراتور بیشتر باشدو سطح زیادی را اشغال نماید نیروی مقاوم بیشتری را در برابر جریان سیال عبوری از سطح خود ایجاد می نماید.

۵٫آکومولاتور(ذخیره کننده مایع وجداکننده آن ازگاز)

نوعی جداکننده مایع از گاز که ورود مبرد مایع به درون کمپرسور جلوگیری کرده و در ورودی مکش کمپرسور نصب می شود.

اجزای کنترلی چرخه تبرید در سیستم های تهویه مطبوع

۱٫محافظ اضافه بارOLP

دستگاه حفاظتی از نوع برگشت خودکار است که در مسیرتغذیه کمپرسور قرارگرفته و در زمان وقوع اضافه جریان یا گرمای بیش از حد درکمپرسور برق تغذیه کمپرسور را قطع می کند. در این زمان کمپرسور در حالت خاموش بوده و تنها فن کارمی کند.

۲٫سوییچ پرفشار(H.P.S/W)

یک دستگاه حفاظتی از نوع  برگشت خودکار است که از کمپرسور در برابر اضافه بار از طریق حس کردن فشار تخلیه کمپرسوری که دردمای غیرعادی و بالا کار می کند حفاظت کرده و برق تغذیه را قطع می کند.

۳٫سوییچ کم فشار(L.P.S/W)

یک دستگاه حفاظتی ازنوع برگشت خودکاراست که ازکمپرسوردربرابرگرم شدن بیش ازحدویاخرابی جلوگیری کرده واین کارراازطریق حس کردن فشار مکش زمانی  که کمپرسوردرفشارغیرعادی وپایین کارمی کندانجام داده وبرق تغذیه راقطع می کند.

۴٫گرم کننده(Heater)

یک گرم کننده سیم حرارتی یا المنت است که در قسمت پایینی کمپرسورپیچیده شده و نوع آن بسته به ظرفیت کمپرسور تعیین می گردد. اگرکمپرسور در حالت کاری روشن نباشد گرم کننده در حال کار است. وقتی کمپرسور روشن است گرم کننده کار نمی کند. این امر تضمین می کند که در دمای کمپرسور همیشه از دیگر بخش ها بالاتر باشد.

۵٫خازن

گشتاورلازم برای موتورکمپرسور را فراهم می کند. همچنین راندمان را در موقع کارکرد دستگاه بهتر می کند.

۶٫شیرمعکوس کننده یاچهارطرفه(Reversing Valve)

این نوع شیر بر روی سیستم هایی که از گازداغ به عنوان عامل دیفراست استفاده می کنند به کار می رود. همچنین وجود این شیر بر روی سیستم های تبرید که به منظورگرمایش هم به کارمی روند ضروری است. وظیفه شیر چهار طرفه این است که مسیر عبور مبرد به اواپراتور وکندانسور را معکوس کند. بدین معنی که گاز داغ خروجی از کمپرسور به جای  ورود به کندانسور وارد اواپراتور می شودو برفک های ایجادشده را ذوب می نماید و درحالت گرمایش نیز باعث گرم شدن محیط مورد تهویه می شود.

۷٫جدا کننده روغن(Oil separator)

این وسیله روغن مخلوط با سیال را جدا نموده و مجددا به کمپرسور باز می گرداند. بدین ترتیب که سرعت حرکت گاز مبرد در هنگام ورود به جداکننده  کاهش می یابد، لذا روغن ازگاز مبرد جدا می شود و هنگامی که سطح روغن در جدا کننده به مقدار مشخصی برسد شناور تعبیه شده شیر را بازکرده و روغن به کمپرسور باز می گردد.

۸٫صدا خفه کن(Muffler)

چون کمپرسور پیستونی گاز فشرده شده را به طور ناپیوسته تخلیه می کند، صدایی پالسی یا لرزشی در لوله ها پدید می آید. صدا خفه کن در بخش خروجی کمپرسور نصب می گردد تا لرزش های ناشی از تخلیه ناپیوسته گاز را جذب کند.

۹٫خشک کن(Drier)

هرگونه رطوبت در چرخه تبرید ممکن است باعث تخریب موتورکمپرسورگردیده یا در چرخه تبدیل به یخ شود و مانع از عبور مبرد گردد. خشک کن در چرخه نصب می گردد تا چنین رطوبتی را از بین ببرد. در داخل بدنه فیلتر، ذرات ریزی به نام سلیکاژل قرار دارد. این فیلترها مانع عبورذرات خارجی مانند براده های فلز وگرد و غبار به لوله مویین می شوند. این  دستگاه همچنین شامل مواد خشک کن یا جاذب رطوبت نیز است.

۱۰٫صافی(Strainer)

وظیفه آن جدا کردن مواد خارجی از مبرد است که این کار توسط توری فلزی که دارای شبکه  مناسب یا پشم شیشه ای که درون مجرای فلزی قرار می گیرد انجام می پذیرد. مبرد از این فیلترها عبورداده می شود.

۱۱٫شیرسرویس(service Valve)

شیر سرویس در هنگام وکیوم و شارژمبرد و اندازه گیری فشار استفاده می شود و شیرسرویس توسط آچار آلن باز یا بسته می شود. در زمان اندازه گیری فشار یا هنگام تخلیه هوا (وکیوم) این شیر باز است. با بستن این شیر ارتباط مکانیکی واحد بیرونی با واحد داخلی قطع می شود یعنی مسیر مبرد از واحد بیرونی به واحد داخلی و بر عکس بسته می شود.

۱۲٫شیربرقی(Solenoid Valve)

شیربرقی در واقع شیری الکترومغناطیسی است.این شیر دارای  سیم پیچ است که به دور پوششی غیرمغناطیسی پیچیده شده است. وقتی که برق به سیم پیچ داده می شود هسته آهنی درون پوشش جذب شده و در وسط راه به صورت معلق باقی می ماند. حرکت هسته آهنی به محل ابتدایی خود برگشته و شیر بسته می شود.

۱۳٫شیریک طرفه(Check Valve)

شیر یک طرفه شیر ساده ای است که حرکت مبرد را در یک جهت میسرمی سازد و مانع برگشت آن می شود. کاربرد شیرهای یک طرفه در ارتباط با جداکننده های روغن، سیستم های چند اواپراتور و سیستم دیفراست با گاز داغ مطرح می شود.

۱۴٫سنسور(ترمیستور)

دمای هوای درون اتاق را از طریق هوای ورودی به اواپراتور حس کرده و پس از ارسال این اطلاعات به میکروپروسسور به طور خودکار دمای هوای اتاق از طرق خاموش و روشن شدن کمپرسور تنظیم می شود.

۱۵٫موتورفن

ایجاد نیروی گردشی توسط انرژی الکتریکی به فن دمنده هوا در واحدهای داخلی و بیرونی را بر عهده دارد.

۱۶٫فن

وظیفه آن جابجایی هوا در کندانسور (تقطیرکننده ) و اواپراتور(تبخیرکننده) می باشد.

۱۷٫دمنده(Blower)(فن جریان عرضیc.f.f)

عبوردادن هوای محیط از اواپراتور و کمک به جذب گرما و پراکندن هوای خنک درون اتاق را بر عهده دارد. دمنده در واحد داخلی قرارمی گیرد. بنابراین مدلی کوچک و قوی است، با جریان باد زیاد و در عین حال کم صدا.

۱۸.تله روغن(Oil Trap)

هنگامی که فشار مکش پایین می آید (در لحظات آخر چرخه سرمایش)روغن در خط مکش از گاز مبرد جدا شده و به سطح لوله ها می چسبد و در زمان خاموش بودن سیستم این روغن به اواپراتور برمی گردد. وظیفه تله روغن این است که روغن را درخود نگه داشته و در زمانی که کمپرسور مجددا روشن می گردد توسط فشار بالای مکش روغن را به کمپرسور باز می گرداند. از معایبی که عدم استفاده تله روغن در سیستم به وجود می آید، می توان به اصطکاک زیاد، افت راندمان کمپرسور و کاهش ظرفیت اواپراتور اشاره کرد. زمانی که اختلاف ارتفاع بین واحد داخلی  و واحد بیرونی بیش  از مقدار مجاز ذکر شده در سرویس منوال باشد، احتیاج  به استفاده  از یک یا چند تله روغن می باشد.


عکس تبرید

آیــــروکـس؛لـذّت تـنـفـس

جهت استفاده از خدمات با شماره های زیر تماس حاصل نمایید یا کلیک کنید

۰۲۱۶۶۰۶۸۹۰۲

۰۲۱۶۶۰۵۱۵۸۶ 

(بدون تعطیلی)


چرخه تبرید,تبرید,تبرید چیست,انواع سیستم سرمایش,تهویه مطبوع,گازr22,گازr410,مبرد,گاز فریون,گاز کولرگازی,چیلر,داکت اسپلیت,اسپلیت,کولرگازی,شرکت تهویه,شرکت آیروکس,شرکت تهویه سازان آیروکس,شرکت تهویه آیروکس,صنعت تبرید